บริษัท สยาม ฟาร์ม เซอร์วิสเซส จำกัด 

441/1 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง 52130 

 Tel: +66(0) 83 946 2925, +66(0) 91 852 8777 Email: contact@siamfarmservices.com

1. Model : MI1HP3V03

เครื่องผสมวัตถุดิบ


1.1 Main Motor 1 Hp 380V 3 Phase control by inverter system / มอเตอร์หลักที่ใช้ในการผสมอาหาร ขนาด 1 Hp 380V 3 Phase ควบคุมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์
1.2 Gearbox (1:20) / เกียร์ทดรอบใช้สำหรับผสมอาหาร อัตราทด 1 : 20
1.3 Stainless Tank capacity 20 Kg. /ถังผสมอาหารสแตนเลสภายในตัวเครื่อง ความจุ 20 Kg.
1.4 Body : Steel /โครงสร้างถังผสมอาหารทำจากเหล็ก
1.5 Stainless propeller 12 pieces / มีใบพัดปั่นผสมอาหารในถังผสมอาหารจำนวน 12 ใบ
1.6 Capacity 20 Kg. /กำลังผสมอาหาร 20 กิโลกรัมต่อครั้ง
1.7 Distibution Board