บริษัท สยาม ฟาร์ม เซอร์วิสเซส จำกัด 

441/1 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง 52130 

 Tel: +66(0) 83 946 2925, +66(0) 91 852 8777 Email: contact@siamfarmservices.com

1. Model : DY1HP2V02

เครื่องอบอาหาร

1.1 Dryer Tank (size H 0.93 m. x W 2.3 m. x D 2.36 m.) / ถังอบอาหาร ขนาด H 0.93 m. x W 2.3 m. x D 2.36 m.
1.2 Air flow and LPG /สามารถอบได้ทั้งลมเย็นและแก๊ส LPG
1.3 Temperature (50-90 °C) /ลมที่เป่าออกมามีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 50-90 °C
1.4 Motor 1 Hp 220 V / มอเตอร์สำหรับเป่าลม ขนาด 1 Hp 220 V
1.5 Capacity 1000 kg /สามารถอบอาหารได้ ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อครั้ง
1.6 Automatic shutdown for power outage and air reversing / ตัดระบบอัตโนมัติเมื่อไฟดับและลมย้อนกลับ

 

2. Model : DY1HP2V03

เครื่องอบอาหาร

2.1 Dryer Stainless Tank (size H 0.93 m. x W 2.3 m. x D 2.36 m.) / ถังอบอาหารสแตนเลส ขนาด H 0.93 m. x W 2.3 m. x D 2.36 m.
2.2 Air flow and LPG /สามารถอบได้ทั้งลมเย็นและแก๊ส LPG
2.3 Temperature (50-90 °C) /ลมที่เป่าออกมามีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 50-90 °C
2.4 Motor 1 Hp 220 V / มอเตอร์สำหรับเป่าลม ขนาด 1 Hp 220 V
2.5 Capacity 1000 kg /สามารถอบอาหารได้ ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อครั้ง
2.6 Automatic shutdown for power outage and air reversing / ตัดระบบอัตโนมัติเมื่อไฟดับและลมย้อนกลับ