บริษัท สยาม ฟาร์ม เซอร์วิสเซส จำกัด 

441/1 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง 52130 

 Tel: +66(0) 83 946 2925, +66(0) 91 852 8777 Email: contact@siamfarmservices.com

SANDSORB ทรายดูดคราบซับน้ำมันและสารเคมี เป็น Silica Based ธรรมชาติ ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตเฉพาะของทางบริษัท ทำให้คงไว้ซึ่งโครงสร้างที่มีรูพรุนเป็นจำนวนมาก จึงสามารถดูดซับคราบน้ำมันและสารเคมีที่รั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่หลงเหลือคราบบนพื้นผิวและไม่ไหลลงสู่ระบบระบายน้ำ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน มีน้ำหนักเบา ไม่ฟุ้งกระจาย ดูดซับกลิ่นได้ดี ไม่ติดไฟ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดอันตรายและอุบัติเหตุที่เกิดจากการลื่นไถ ที่สำคัญประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเก็บกู้คราบน้ำมันและสารเคมีที่รั่วไหล
 
SANDSORB is natural silica based. Use for absorb oil and solvents. It’s Environmentally Friendly & Non-Flammable. Designed to Effectively & Efficiently remove messy spills be it at home, workshop or frequent oil spill environment. Suitable for most surfaces including concrete, turf, carpet, tiles and tarmac. Easy to clean, fast, lightweight, convenient to and the spill has disappeared.

 
วิธีใช้ / How to use:
โรยรอบบริเวณที่เกิดการหกรั่วไหล ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันและสารเคมีที่รั่วไหล หลังจากนั้นใช้แปรงเกลี่ยไปมาเพื่อให้ทรายดูดซับน้ำมันและสารเคมีได้ทั่วถึงแล้วเก็บกวาดให้เรียบร้อย หลังจากนั้นส่งกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป
Pour SANDSORB around the spill area then use the brush to spread back and forth so the powder able to absorbs the oil and solvents.

Absorbent Capacity / ความจุ 0.74 L per Kg.